Get home · plåt · tätskikt · pool
070 - 740 37 64
Offertförfrågan

Gröna tak & innergårdar

privat-företag-kommun

Intresset för att anlägga sedumtak har ökat starkt de senaste åren och är en effektiv metod för att förbättra stadsmiljön.

Vi på Get home tak monterar sedummattor på tak som är odlade i Småland.
Sedummattan består av 7-12 st olika torktåliga sedumarter. De skiftar i olika färger från vitt-gult-lila beroende på väder, vind, läge eller årstid.

Den är grönast när klimatet är skiftande och rödaktig vid torka.
Ett sedumtak har minimal höjd och ett vattenmättat sedumtak väger ca 50kg/m².


Upptäck alla gröna fördelar och miljövinster med ett sedumtak!


Fördelar:

  • Minskar avrinningen med upptill 50%
  • Brandgodkänt enligt Broof(t2)
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  • Svenskodlad med härdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat


Skötsel:

  • Gödsla 1 gång/år med takgödsel
  • Ta bort löv och ogräs vår och höst
  • Beträd inte sedumen i onödan och inte vid frost
  • Vattna igenom taket grundligt (tills det börjar rinna från avrinningspunkterna) vid behov.


VI LÄGGER SEDUMTAK ODLAT I SVERIGE